Trang chủ Video Tin Tức

20 Giờ Đầu Tiên - Cách Học Bất Cứ Điều Gì

16:04:00 17/04/2019 - Tin Tức

Trong buổi nói chuyện, Josh Kaufman chia sẻ làm sao việc có con gái đầu lòng đã truyền cảm hứng cho anh có thể tiếp cận việc học hỏi theo một cách hoàn toàn mới mẻ.