Trang chủ Video Kinh Tế

700.000 trụ ATM ở Trung Quốc bị phá bỏ chỉ vì mô hình kinh doanh này

11:02:00 31/01/2020 - Kinh Tế

10 năm trước cựu Chủ Tịch Alibaba - Jack Ma nói "Nếu ngân hàng không chịu thay đổi thì chúng tôi sẽ thay đổi ngân hàng.” 10 năm sau, hơn 700.000 trụ ATM tại Trung Quốc đã bị các mô hình fintech “húc đổ” và mọi thứ chưa dừng lại ở đây....