Trang chủ Video Thương hiệu

Bay thẳng đi Mỹ: Lời hay lỗ?

10:01:00 12/08/2019 - Thương hiệu

Anh cả Vietnam Airlines bảo lỗ, em út Bamboo Airlines bảo lời được. Vậy thực hư giấc mơ bay thẳng đi Mỹ như thế nào?