Trang chủ Video Điểm nóng

Cách phân biệt tiền thật tiền giả

09:24:00 09/09/2019 - Điểm nóng

Nhiều đối tượng gần đây tìm cách đưa tiền giả vào lưu thông trong thị trường với giá bán 1 triệu tiền thật mua được 4 triệu tiền giả.