" />

" />
Trang chủ Video Đời sống - Xã hội

Châu Á chuyển mình hướng đến xã hội 5.0 |

11:00:00 31/01/2020 - Đời sống - Xã hội

Năm 2020 đánh dấu là năm khởi đầu của "Thế kỷ Châu Á" khi mà quy mô nền kinh tế châu Á sẽ lần đầu tiên vượt qua phần còn lại của thế giới.