Trang chủ Video Đời sống - Xã hội

Hệ thống chấm điểm xã hội tại Mỹ: Khi khách hàng không còn là thượng đế

09:56:00 18/09/2019 - Đời sống - Xã hội

Với mục đích hướng công dân của mình đến những hành vi tốt, Trung Quốc đã tạo nên hệ thống chấm điểm công dân – một chương trình toàn quốc dựa trên công nghệ giám sát hành vi.