Trang chủ Video Kinh Tế

Lý do MSCI không nâng hạng chứng khoán Việt Nam

09:42:00 17/07/2018 - Kinh Tế

Trong kỳ rà soát vừa qua, Morgan Stanley Capital International (MSCI) đã giữ nguyên xếp hạng với Việt Nam ở tất cả các tiêu chuẩn định tính và không cho Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Markets).