Trang chủ Video Kinh Tế

Miễn giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp

09:23:00 23/04/2020 - Kinh Tế

Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm 50% thuế Giá trị gia tăng cho hàng hóa, dịch vụ gặp khó khăn Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, gia hạn thời gian nộp các loại thuế lên tới 1 năm. Và hàng loạt các đề xuất giảm các loại thuế, phí khác vừa được đề xuất, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Nguồn: VTV24