Trang chủ Video Đời sống - Xã hội

Nợ xấu được xử lý ra sao sau 2 năm Nghị quyết 42?

09:16:00 23/10/2019 - Đời sống - Xã hội

Hơn 9,6 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý mỗi tháng - Gần 140 nghìn tỷ đồng nợ xấu đã được thu hồi