Trang chủ Video Đời sống - Xã hội

Nước sông Tô Lịch sau 6 ngày áp dụng công nghệ làm sạch Nano

09:49:00 24/05/2019 - Đời sống - Xã hội

Nước sông Tô Lịch thay đổi như thế nào sau 6 ngày áp dụng công nghệ làm sạch Nano?