Trang chủ Video Tin Tức

"Đại dịch tin giả" nguy hiểm không kém Covid-19

21:20:00 22/03/2020 - Tin Tức

Vừa căng mình ứng phó với dịch Covid-19, ngành y tế lại phải đối mặt với những tin giả. Tin giả gieo rắc sự lo lắng còn nguy hại hơn chính dịch bệnh.

Nguồn: VTC now