Trang chủ Video Kinh Tế

Sau EVFTA, Việt Nam là thỏi nam châm hút đầu tư?

09:54:00 03/07/2019 - Kinh Tế

8,3 tỷ USD là thoả thuận hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam Vừa ký hôm nay tại Nhật Bản Sau 2 hiệp định EVFTA, IPA vừa được thông qua, những dòng vốn đầu tư từ các thị trường khác đều đang tìm đến với Việt Nam, không chỉ từ EU.

NÊN ĐỌC