Trang chủ Video Kinh Tế

Sau EVFTA, Việt Nam là thỏi nam châm hút đầu tư?

09:54:00 03/07/2019 - Kinh Tế

8,3 tỷ USD là thoả thuận hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam Vừa ký hôm nay tại Nhật Bản Sau 2 hiệp định EVFTA, IPA vừa được thông qua, những dòng vốn đầu tư từ các thị trường khác đều đang tìm đến với Việt Nam, không chỉ từ EU.