Trang chủ Video Thương hiệu

TH True Milk thương hiệu lớn của ngành sữa Việt Nam

10:43:00 09/05/2019 - Thương hiệu

Con đường của một doanh nghiệp bao giờ cũng phải là đồng hành cùng đất nước, cùng Chính phủ. Và trong quá trình phát triển bền vững ngành chăn nuôi bò sữa, tập đoàn TH sẽ không đi một mình...