Trang chủ Video Kinh Tế

Thúc đẩy nhân viên phát triển

17:27:00 11/04/2019 - Kinh Tế

Diễn giả Simon Sinek sử dụng một mô hình đơn giản nhưng mạnh mẽ để các lãnh đạo truyền cảm hứng - bắt đầu với một vòng tròn vàng và câu hỏi: "Tại sao?" Ông dẫn các ví dụ từ Apple, Martin Luther King Jr. và anh em nhà Wright ...