Tuyên Bố Đầu Tư Không Cần Lợi Nhuận, Shark Đỗ Liên Rót Tiền Đầu Tư Để Cùng Startup Giải Cứu Rác

" /> Tuyên Bố Đầu Tư Không Cần Lợi Nhuận, Shark Đỗ Liên Rót Tiền Đầu Tư Để Cùng Startup Giải Cứu Rác

" />
Trang chủ Video Kinh Tế

Tuyên bố đầu tư không cần lợi nhuận, Shark Đỗ Liên rót tiền đầu tư để cùng Startup giải cứu rác

09:41:00 19/08/2019 - Kinh Tế

Tuyên bố đầu tư không cần lợi nhuận, Shark Đỗ Liên rót tiền đầu tư để cùng Startup giải cứu rác