Trang chủ Video Tin Tức

VssID: BHXH hiện đại, thân thiện đáp ứng được sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

14:37:00 18/11/2020 - Tin Tức

Sau một thời gian tích cực nghiên cứu, BHXH Việt Nam đã xây dựng ứng dụng của Ngành trên nền tảng thiết bị di động dành cho cá nhân (ứng dụng VssID- BHXH số). Bước đầu triển khai ứng dụng này, để giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng, BHXH Việt Nam đã cung cấp các chức năng, tiện ích cơ bản nhất, như: Theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tra cứu các thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH và trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc và các điểm thu, đại lý thu.