Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên không còn cảnh người dân xếp hàng dài chen chúc chờ mua vàng như mọi năm. Cùng với đ&oac" /> Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên không còn cảnh người dân xếp hàng dài chen chúc chờ mua vàng như mọi năm. Cùng với đ&oac" />

BẢN TIN: Tuân thủ quy định giãn cách trong ngày vía Thần Tài

14:11:00 22/02/2021 - Tin Tức

Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên không còn cảnh người dân xếp hàng dài chen chúc chờ mua vàng như mọi năm. Cùng với đó, các cửa hàng vàng đã chủ động trong công tác phòng chống dịch bằng các biện pháp như: lập vách ngăn, giãn khoảng cách và trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho khách hàng.