Trang chủ Video Kinh Tế

"Chỉ có trời mới sai, vì cho mưa nhiều quá"

14:41:00 05/11/2020 - Kinh Tế

Khi nói về vấn đề thủy điện, Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương) đưa ra quy luật nước dâng cao thì phải tìm đường thoát.

Nguồn: VTV24