Trang chủ Video Điểm nóng

Dấu hỏi về chất lượng sản phẩm tại Công ty CP thực phẩm Hữu Nghị

09:15:00 14/11/2020 - Điểm nóng

Không đeo bao tay, không khẩu trang bảo hộ, tận dụng bánh lỗi, hỏng để làm lương khô, bột rơi vãi được thu gom lại để tái sử dụng, khu bột nguyên liệu lương khô nhếch nhác bẩn thỉu có dấu hiệu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đó là một trong những tài liệu mà phóng viên Thương hiệu và Sản phẩm có được tại phân xưởng sản xuất bánh kem, lương khô của công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị.

Nguồn: Thương hiệu & Sản phẩm