Cá, tôm đánh bắt được trong chuyến đi biển xuyên tết là 'lộc biển' của ngư dân trong đầu năm mới, là tín hiệu vui cho chuyện làm ăn của cả năm.<" /> Cá, tôm đánh bắt được trong chuyến đi biển xuyên tết là 'lộc biển' của ngư dân trong đầu năm mới, là tín hiệu vui cho chuyện làm ăn của cả năm.<" />

Đầu năm dân bội thu "Lộc Biển"

16:43:00 19/02/2021 - Tin Tức

Cá, tôm đánh bắt được trong chuyến đi biển xuyên tết là 'lộc biển' của ngư dân trong đầu năm mới, là tín hiệu vui cho chuyện làm ăn của cả năm.