Trang chủ Video Tin Tức

Hướng dẫn NLĐ gặp khó khăn vì dịch COVID-19 nhận hỗ trợ từ Quỹ BHTN

16:04:00 05/10/2021 - Tin Tức

BHXH Việt Nam đã quyết liệt, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với phương châm đưa chính sách hỗ trợ đến NLĐ, NSDLĐ một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất và chính xác nhất, góp phần hỗ trợ NLĐ tham gia BHTN khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, giúp người SDLĐ có thêm chi phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh và chuỗi cung ứng lao động, cung cấp việc làm và tạo thu nhập cho NLĐ.