Grab và Gojek chung nhau màu áo và có thể sắp chung một nhà. Những đồn đoán ngày càng nhiều xoay quanh một thương vụ sáp nhập hai tên tuổi k" /> Grab và Gojek chung nhau màu áo và có thể sắp chung một nhà. Những đồn đoán ngày càng nhiều xoay quanh một thương vụ sáp nhập hai tên tuổi k" />
Trang chủ Video Thương hiệu

Thị trường gọi xe công nghệ ra sao nếu Grab và Gojek "về một nhà" ?

17:07:00 10/12/2020 - Thương hiệu

Grab và Gojek chung nhau màu áo và có thể sắp chung một nhà. Những đồn đoán ngày càng nhiều xoay quanh một thương vụ sáp nhập hai tên tuổi khiến thị trường xôn xao.

Nguồn: VTV24