Uỷ ban Bầu cử Vĩnh Long họp xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

" /> Uỷ ban Bầu cử Vĩnh Long họp xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

" />
Trang chủ Video Tin Tức

Uỷ ban Bầu cử Vĩnh Long họp xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp

12:57:00 28/05/2021 - Tin Tức

Uỷ ban Bầu cử Vĩnh Long họp xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp