Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống luật Thịnh Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, hiện nay chưa có quy định pháp luật về việc giảm tiền thu&" /> Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống luật Thịnh Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, hiện nay chưa có quy định pháp luật về việc giảm tiền thu&" />
Trang chủ Video Đời sống - Xã hội

Vận dụng điều khoản “bất khả kháng” khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà ra sao?

15:02:00 08/05/2020 - Đời sống - Xã hội

Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Huy - Chủ tịch sáng lập Hệ thống luật Thịnh Trí, Phó chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, hiện nay chưa có quy định pháp luật về việc giảm tiền thuê nhà đối với bên thuê nhà. Bên cho thuê nhà có quyền từ chối giảm tiền thuê nhà. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, nếu như doanh nghiệp đã thực hiện các quy định theo pháp luật về sự kiện bất khả kháng, và đã áp dụng tất cả các biện pháp để khắc phục nhưng không thể tiếp tục việc thuê nhà nữa, thì doanh nghiệp không phải bồi thường thiệt hại.